لطفا کمی صبر کنید

چانه‌زنی بر سر امنیت غذایی در مجلس/الحاق به UPOV رای می‌آورد؟!

مجلس درحالی قراراست درباره الحاق به کنوانسیونUPOV تصمیم گیری کند که بسیاری از کشاورزان هندی تحت تاثیر پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که ازعواقب این الحاق است، به شدت تحت فشار هستند.