لطفا کمی صبر کنید

سرمای شدید روزانه یک میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر زد

هزینه موج شدید سرمای هوا که به آن نام «جانور وحشی » داده‌اند و طوفان «اِما»، پس از کریسمس سال ۲۰۱۰ بیشترین ضرر را برای اقتصاد انگلستان ایجاد کرده است.