لطفا کمی صبر کنید

تشکیل جلسه شورایعالی کار با دستورکار دستمزد۹۷/احتمال حضور ربیعی

جلسات شورای عالی کار که از حدود ۲هفته پیش با اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی به مصوبه واریزمنابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه متوقف شده بود،از امروز با موضوع دستمزد۹۷از سر گرفته می شود.