لطفا کمی صبر کنید

ادامه تعلیق جلسات شورای عالی کار/ جلسه امروز دستمزد۹۷ هم لغو شد

در حالی وزارت کار امروز از نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برای شرکت در جلسه عصر امروز این شورا دعوت کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی از عدم حضور در این جلسه خبردادند.