لطفا کمی صبر کنید

فعالیت بانکهای خصوصی دو ساعت تمدید شد

با تصمیم کانون بانکهای خصوصی، ساعت کاری برخی شعب بانکهای خصوصی تا ساعت ۱۸ تمدید شد.