لطفا کمی صبر کنید

جعبه سیاه هواپیمای ATR در فرانسه بازخوانی می شود

سازمان هواپیمایی کشوری از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ATR در کشور فرانسه خبر داد.