لطفا کمی صبر کنید

میانگین 2میلیون مترمکعبی مصرف چوب قاچاق/ افزایش قاچاق چوب در کمین جنگل‌های ایران

با توجه به آمار و اطلاعات موجود، میانگین مصرف چوب و فرآورده‌های آن حدود 2میلیون مترمکعب است که با توجه به توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها در قالب طرح تنفس جنگل‌ها، احتمال افزایش قاچاق چوب در سالیان آینده وجود دارد.