لطفا کمی صبر کنید

جعبه سیاه هواپیمای ATR در فرانسه بازخوانی می‌شود

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: جعبه سیاه هواپیمای ATR، در اسرع وقت به کشور فرانسه برای بازخوانی منتقل می‌شود.