لطفا کمی صبر کنید

اتمام ۴هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام توسط بخش خصوصی در سال ۹۷

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: در بودجه ۹۷ ، حدود ۴هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام از طریق واگذاری تکمیل خواهد شد که بخشی از آن برعهده بخش خصوصی است.