لطفا کمی صبر کنید

فرآیند‌های اقتصادی سال ۹۶، همه فرضیه‌ها را به هم زد

کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی اقتصاد و بازار‌ها در کشورمان در سال ۹۶ به دلیل مسائل مختلف از چند ماه به چند روز کاهش یافته است.