لطفا کمی صبر کنید

اعاده اموال نامشروع| برخی مسئولان ۱۰۰۰ میلیاردی باید محاکمه و مجازات شوند

کارشناس اقتصاد با مثبت ارزیابی کردن طرح اعاده اموال نامشروع، گفت:در دو دولت اخیر برخی افرادی حضور داشته و دارند که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشته اند و امروز ثروت های ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اندوخته اند.