لطفا کمی صبر کنید

یک اقتصاددان: «اعاده اموال نامشروع» مسئولان یک طرح زمین مانده است

یک کارشناس اقتصاد با مثبت ارزیابی کردن طرح اعاده اموال نامشروع، گفت:در دو دولت اخیر برخی افرادی حضور داشته و دارند که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشته اند و امروز ثروت های ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اندوخته اند.