لطفا کمی صبر کنید

برنامه‌ای برای کنترل تورم در سال آینده نمی‌بینم/ هنوز نتوانستیم رشد منفی سال‌های گذشته را جبران کنیم

ایلنا: دکتر بغزیان گفت: نظارت و برنامه‌ای از سوی دولت برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها در راستای ثبات قیمت‌های سال آینده نمی‌بینم.