لطفا کمی صبر کنید

قرارداد فاینانس راه آهن شیراز-بوشهر با چینی ها امضا شد

وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای قرارداد راه آهن شیراز-بوشهر از نمایندگان مجلس بابت تصویب تامین ۱۵ درصد سهم ایران برای فاینانس راه آهن شیراز-بوشهر تشکر کرد.