لطفا کمی صبر کنید

تحلیل تصاویر پهپادهای نظامی با هوش مصنوعی گوگل

ارتش آمریکا در حال اجرای طرحی موسوم به ماون است که در قالب آن از هوش مصنوعی برای تفسیر و تحلیل تصاویر تهیه شده از طریق پهپادها استفاده می شود.