لطفا کمی صبر کنید

اختلال در یک مرکز مخابراتی در تهران

فردا 17 اسفند ماه تنها یک مرکز مخابراتی در تهران درگیر عملیات کابل برگردان است.