لطفا کمی صبر کنید

قرارداد ساخت راه آهن شیراز- بوشهر به امضا رسید

قرارداد ساخت راه آهن شیراز- بوشهر به مبلغ 2 هزار و 360 میلیارد تومان امروز با کشور چین به امضا رسید.