لطفا کمی صبر کنید

صنعت نفت به ۲۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد

مدیرعامل غول نفتی آرامکوی عربستان سعودی گفت: صنعت نفت و گاز جهانی برای تامین رشد پیش بینی شده در تقاضا و جبران افت طبیعی میادین توسعه یافته در ۲۵ سال آینده باید بیش از ۲۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کند.