لطفا کمی صبر کنید

بازدید نمایندگان اداره کل بازرسی و ارزیابی در شرکت ایرتویا

ایلنا: بازدید میدانی از شرکت ایرتویا با حضور نمایندگان اداره کل بازرسی و ارزیابی انجام شد.