لطفا کمی صبر کنید

بانک صادرات ایران برای سال ٩٧ سررسید و تقویم چاپ نمی کند

ایلنا: بانک صادرات ایران به دلیل تخصیص هزینه چاپ سررسید و تقویم سال ٩٧ به آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب کشور، در سال ٩٧ سررسید و تقویم اختصاصی نخواهد داشت.