لطفا کمی صبر کنید

استفاده نیروی دریایی ارتش آمریکا از لیزر قدرتمند به عنوان سلاح

نیروی دریایی ارتش آمریکا قصد دارد ظرف دو سال آینده از لیزرهای قدرتمند و پرانرژی به عنوان سلاحی مرگبار استفاده کند.