لطفا کمی صبر کنید

شکایت قطر از همسایگانش به سازمان تجارت جهانی

قطر علیه تحریم تجاری که از سوی عربستان، امارات و بحرین علیه این کشور اعمال شده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.