لطفا کمی صبر کنید

پرداخت 94 درصد از مطالبات چایکاران در سال 96

رئیس سازمان چای گفت: با احتساب واریز یک میلیاد و 604 میلیون تومان از بهای برگ سبز چای، 94 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.