لطفا کمی صبر کنید

سیاست اصولی دولت در حمایت از کشاورزی ادامه می‌یابد

وزارت جهاد کشاورزی: سیاست اصولی دولت در حمایت از اقتصاد کشاورزان با خرید تضمینی گندم ادامه دارد که موجب افزایش تولید و اقتصاد بهره برداران کشاورزی شده است.