لطفا کمی صبر کنید

کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت نفت

قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش و قیمت نفت افزایش پیدا کرد.