لطفا کمی صبر کنید

بازنگری طرح هادی روستایی با هدف جلوگیری از مهاجرت

 یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش جمعیت روستایی و مهاجرت آنان ضمن بازنگری در اجرای طرح هادی تلاش می کنیم تا این طرح مجدد اجرایی شود.