لطفا کمی صبر کنید

۱۲ سیلو، انبار و ملک دولتی واگذار می‌شود

تعداد ۱۲ سیلو، انبار و ملک دولتی در روز ۲۱ اسفندماه جاری از طریق مزایده واگذار می‌شود.