لطفا کمی صبر کنید

طرح «اعاده اموال نامشروع» مسئولان ملی است نه جناحی و سیاسی

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس گفت:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هیچ رنگ و بویی از جناح بندی سیاسی ندارد و کاملا بر اساس منافع ملی طراحی شده که در این خصوص امیدوارم تمامی جناح های سیاسی نمایندگان مجلس را در جهت به ثمر نشستن آن یاری کنند.