لطفا کمی صبر کنید

تصمیم‌های چندگانه‌ دولت، بازار خودرو‌های وارداتی را آشفته کرد

کارشناس خودرو گفت:مشکل اصلی آشفتگی بازار خودروهای خارجی آنجاست که تصمیمات چندگانه در رابطه با واردات خودرو در شاکله دولت گرفته می‌شود.