لطفا کمی صبر کنید

سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش، مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود.