لطفا کمی صبر کنید

مجلس راه به انحراف رفتن منابع اشتغال‌زایی دولت را باز گذاشت

تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، اوج تبلور تفکرات اشتغال‌زایی تیم اقتصادی دولت است که البته توسط کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات فراوانی در آن حاصل شد؛ اما کماکان نکات مهمی از سوی مجلس در این باره مغفول مانده است.