لطفا کمی صبر کنید

یادداشت اقتصادی/سوالاتی درباره عرضه شرکت توسعه معادن روی

هر فردی صاحب کنترل شرکت توسعه معادن روی شود عملا انحصار بازار خاکِ  روی را به دلیل مدل خاص تولید و توزیع این بازار بدست خواهد آورد.