لطفا کمی صبر کنید

جزئیات و نحوه دریافت تسهیلات اشتغال زایی

تسهیلات اشتغال به دلیل جلوگیری از انحراف منابع و هزینه کرد در محل اشتغالزایی، تنها به متقاضیانی ارائه می شود که مراحل اعلام شده را طی کنند.