لطفا کمی صبر کنید

جزییات طرح سوخت رسانی سیار در تهران/ نحوه عرضه بنزین در هاله ای از ابهام

با راه اندازی طرح سوخت رسانی سیار در تهران انتقاداتی بر نحوه عرضه بنزین آن وارد شده است.