لطفا کمی صبر کنید

وضعیت آب در شادگان بسیار نگران کننده است

آبادان - معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، وضعیت آب در شادگان را بسیار نگران کننده خواند و خواهان بررسی و رفع مشکلات آن از سوی متولیان امر شد.