لطفا کمی صبر کنید

قریب به 5 میلیون خانوار حتی یک شاغل هم ندارند/ منتظر افزایش مجدد قیمت مرغ باشید/ بدهکارِبیکار پدیده جدید اقتصاد کشور

عقب ماندگی ایران در برداشت از میادین مشترک ، بررسی تاثیر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر آینده کشور از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.