لطفا کمی صبر کنید

سندیکا باید حامی منافع مشترک شرکت‌های بیمه باشد

رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر اخذ تصمیمات مبتنی بر رعایت حقوق مشترک شرکت‌های بیمه در سندیکا تاکید کرد.