لطفا کمی صبر کنید

موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک می‌شوند/ ادغام برای افزایش کارآمدی

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد