لطفا کمی صبر کنید

میانگین بارش فقط در ۴ استان کشور نرمال بود

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: میانگین بارش از ابتدای سال آبی جاری، فقط در ۴ استان آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و اردبیل نرمال گزارش شده است.