لطفا کمی صبر کنید

مخالفت چامسکی با جنبش "آنتی‌فا"

زبان‌شناس، فیلسوف آنارشیست و نظریه‌پرداز آمریکایی با انتقاد از جنبش ضد فاشیستی گفته است تاکتیک‌های آن هدیه‌ای به راست‌افراطی و سرکوب‌های دولت آمریکاست.