لطفا کمی صبر کنید

آیا اتحادیه عرب وابسته می‌تواند آمریکا را با تهدید تحریم بترساند؟

به عقیده کارشناسان، با وجود بررسی مسئله اعمال تحریم علیه آمریکا در اتحادیه عرب، اختلافات زیاد در داخل جهان عرب و وابستگی آنها به آمریکا، مانع از اتخاذ سیاست واحدی در رابطه با مسئله "قدس" خواهد شد.