لطفا کمی صبر کنید

تفرقه قومی و مذهبی مانند زهر برای افغانستان مضر است

رئیس اجرایی دولت افغانستان پس از سخنرانی «حکمتیار» اظهار داشت: تفرقه قومی و مذهبی به نفع منافع ملی این کشور نیست و سیاسیون باید متوجه باشند که اتحاد نیاز امروز افغانستان است.