لطفا کمی صبر کنید

وقوع حملات تروریستی دیگری در آلمان بعید نیست

وزیر کشور آلمان با تاکید بر اینکه سازمان‌های امنیتی آلمان در مبارزه با تروریسم در مسیر خوبی قرار دارند، در عین حال گفت که ما نمی‌توانیم وقوع حملات تروریستی دیگری در آلمان را رد کنیم.