لطفا کمی صبر کنید

ابوالغیط: واشنگتن در تصمیم ظالمانه خود درباره قدس تجدید نظر کند

دبیرکل اتحادیه عرب تصمیم آمریکا درباره قدس اشغالی را ظالمانه خواند و خواستار تجدید نظر واشنگتن درباره آن شد.