لطفا کمی صبر کنید

عراق پس از پایان جنگ با داعش با چه مسائلی روبروست؟

پایگاه اینترنتی روزنامه «رأی الیوم» در سرمقاله خود به بررسی مسائلی پرداخت که عراق و مقامات عراقی پس از پایان مبارزه با داعش با آن روبرو هستند.