لطفا کمی صبر کنید

ایران قوای مسلح افغانستان را آموزش نظامی دهد

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به اینکه ایران همواره از طالبان شکایت داشته گفت: ایران می‌تواند با آموزش نیروهای مسلح افغان قوای مسلح افغانستان را یاری کند.