لطفا کمی صبر کنید

وزیر سعودی: قدس در قلب ملک سلمان و جناب ولیعهد قرار دارد!

«عواد العواد» وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی در سخنانی تعجب برانگیز مدعی شد: قدس در قلب ملک سلمان و جناب ولیعهد قرار دارد!