لطفا کمی صبر کنید

عربستانی ها برای اولین بار به سینما و تئاتر می روند

برای اولین بار در ۳۵ سال اخیر مردم عربستان سعودی می توانند از سال آینده به سالن های سینما و تئاتر بروند.