لطفا کمی صبر کنید

کتاب «هنر تحریمها» به قلم طراح تحریمهای ایران منتشر شد

کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نیفو طراح تحریم های ایران و عراق توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا آمریکا منتشر شد.