لطفا کمی صبر کنید

دامن زدن به تعصبات قومی زهری کشنده برای ثبات افغانستان است

عبدالله در واکنش به اظهارات حکمتیار گفت که تحریک یک ولایت علیه ولایت دیگر هیچ فردی را به هدفش نخواهد رساند و دامن زدن به تعصبات قومی زهری کشنده برای ثبات افغانستان است.